Άμεση προτεραιότητα της εταιρείας μετά την ποιότητα κατασκευής αποτελούν τα υψηλά επίπεδα υγιεινής που είναι αναγκαία για τα προϊόντα αυτού του είδους. Για τον λόγο αυτό, τα προϊόντα τοποθετούνται σε παλέτες, καλύπτονται από επάνω και από κάτω με κατάλληλους χάρτινους δίσκους  και τυλίγονται με διάφανη μεμβράνη (stretch film) με την χρήση αυτόματων τυλιχτικών μηχανημάτων.

Η διαδικασία αυτή ακολουθείται είτε τα προϊόντα προορίζονται για αποθήκευση, είτε για άμεση αποστολή στον πελάτη, είτε για περαιτέρω επεξεργασία (μεταξοτυπία, επικόλληση ετικέτας). Στην τελευταία μάλιστα περίπτωση (μεταξοτυπία, επικόλληση ετικέτας), οι συσκευασίες ανοίγονται και ξανακλείνουν μετά την επεξεργασία με χρήση νέων υλικών.

Η εταιρεία πρώτη εισήγαγε την παράδοση των προϊόντων της σε παλέτα αντί σακούλας, γεγονός που βοήθησε και εξυπηρέτησε τους πελάτες της τόσο στην αποθήκευση των δοχείων όσο και στην εισαγωγή αυτών στις αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής.