ΔΟΧΕΙΑ PET

                               

ΔΟΧΕΙΟ PET 0,75 LT                                                         ΔΟΧΕΙΟ PET 1 LT                                                             ΔΟΧΕΙΟ PET 1,6 LT

Τεχνικές προδιαγραφές                                                      Τεχνικές προδιαγραφές                                                   Τεχνικές προδιαγραφές

 

 

                                

ΔΟΧΕΙΟ PET 2 LT                                                                ΔΟΧΕΙΟ PET 2 LT ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ                               ΔΟΧΕΙΟ PET 3 LT

Τεχνικές προδιαγραφές                                                      Τεχνικές προδιαγραφές                                                   Τεχνικές προδιαγραφές

 

 

                    

ΔΟΧΕΙΟ PET 3,8 LT                                                              ΔΟΧΕΙΟ PET 5 LT

Τεχνικές προδιαγραφές                                                      Τεχνικές προδιαγραφές