Η εταιρεία στεγάζεται σε  χώρο εμβαδού 11.500 τ.μ με στεγασμένο χώρο 5.000 τ.μ. όπου βρίσκονται οι χώροι παραγωγής, οι αποθήκες ετοίμων προιόντων και α΄ και β΄ υλών το μηχανουργείο και τα γραφεία διοίκησης.