Η εταιρεία διαθέτει υπερσύγχρονη αυτοματοποιημένη μονάδα μεταξοτυπίας και με χρήση μελανιών UV μπορεί να επιτυγχάνει άριστο εκτυπωτικό αποτέλεσμα με μεγάλη ταχύτητα εκτύπωσης.