Η εταιρεία διαθέτει σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο φορτηγών με δυνατότητες μεταφοράς μεγάλων ποσοτήτων και σε συνδυασμό με συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες μπορεί να διανείμει τα προϊόντα της σε ολόκληρη την Ελλάδα, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και άρτια παράδοσή τους.