ISO 22000:2005 Η εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση του Συστήματος Ασφάλειας και Υγιεινής των Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005. CERTIFICATE GR ISO 22000:2005 (2019-2021) CERTIFICATE EN ISO 22000:2005 (2019-2021)