ΥΠΟΠΩΜΑ ΜΙΚΡΟ

Τεχνικές προδιαγραφές

ΥΠΟΠΩΜΑ ΜΕΓΑΛΟ

Τεχνικές προδιαγραφές

ΠΩΜΑ-ΥΠΟΠΩΜΑ ΔΟΧΕΙΩΝ PET 2-5LT

Τεχνικές προδιαγραφές

ΠΩΜΑ ΔΟΧΕΙΩΝ PET 2-5LT ΜΕ ΧΕΡΟΥΛΙ & SEALING

Τεχνικές προδιαγραφές

ΠΩΜΑ ΔΟΧΕΙΩΝ PET 0,75-2LT ΜΕ SEALING

Τεχνικές προδιαγραφές

ΠΩΜΑ ΔΟΧΕΙΩΝ PET 2-5LT ΜΕ SEALING

Τεχνικές προδιαγραφές