Η Ν.Κ. ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε πιστή στην τήρηση των αυστηρών προδιαγραφών που προβλέπονται τόσο από την Ευρωπαϊκή όσο και από την Ελληνική Νομοθεσία και αφορούν την συσκευασία τροφίμων διενεργεί σε ετήσια βάση αυστηρούς ελέγχους τόσο στα προϊόντα της όσο και στις α΄και β΄ύλες και τα υλικά συσκευασίας που χρησιμοποιεί. Οι έλεγχοι αυτό αφορούν αναλύσεις μετανάστευσης από τον περιέκτη (δοχείο, πώματα, δίχτυα κλπ.) στο περιεχόμενο, αναλύσεις βαρέων μετάλλων, οι οποίοι διεξάγονται από πιστοποιημένα εργαστήρια σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού 10/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχοι έλεγχοι διεξάγονται για να εξασφαλιστεί η μη διαπερατότητα των μελανών εκτύπωσης της μεταξοτυπίας στο περιεχόμενο των δοχείων.

Οι α΄ ύλες που χρησιμοποιεί η εταιρεία για την παραγωγή των προϊόντων της είναι παρθένο πολυαιθυλένιο PE, παρθένο πολυπροπυλένιο PP και παρθένο τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο PET. Οι ά ύλες αγοράζονται από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς οίκους και είναι εγκεκριμένες από τον Food and Drug Administration (FDA) της Αμερικής και είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εταιρεία με την πείρα και την εξειδίκευση που διαθέτει, στα δέκα οχτώ χρόνια λειτουργία της, χρησιμοποιεί συγκεκριμένους τύπους α΄υλών από συγκεκριμένους οίκους του εξωτερικού ώστε να πετυχαίνει ομοιομορφία στα προϊόντα της και να διατηρεί τα υψηλά ποιοτικά στάνταρ που ή ίδια έχει θέσει.