ΔΟΧΕΙΟ PP 1,6 LT ΔΙΑΦΑΝΟ

Τεχνικές προδιαγραφές

ΔΟΧΕΙΟ PP 3,3 LT ΔΙΑΦΑΝΟ

Τεχνικές προδιαγραφές

ΔΟΧΕΙΟ PP 2 LT ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕ ΧΟΥΦΤΑ

Τεχνικές προδιαγραφές

ΔΟΧΕΙΟ PP 2 LT ΔΙΑΦΑΝΟ

Τεχνικές προδιαγραφές

ΔΟΧΕΙΟ PP 2 LT ΔΙΑΦΑΝΟ

Τεχνικές προδιαγραφές

ΔΟΧΕΙΟ PP 1,6 LT ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΛΑΣΙΚΟ

Τεχνικές προδιαγραφές

ΔΟΧΕΙΟ PP 2LT ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ

Τεχνικές προδιαγραφές

ΔΟΧΕΙΟ PP 3,3 LT ΜΕ SEALING

Τεχνικές προδιαγραφές